Kontakt

BIURO

Izabela Bucholc-Jazy
Kierownik Biura

Tel. 797 184 575
e-mail: biuro@profbud.net

DZIAŁ OFERTOWANIA
I KOSZTORYSOWANIA

mgr inż. Elżbieta Kaczmarek
Kierownik Działu Ofertowania i Kosztorysowania

Tel. 502-284-970
e-mail: e.kaczmarek@profbud.net

inż. Weronika Skomra
Inżynier Budowy

Tel. 572-838-661
e-mail: weronika.skomra@profbud.net

DZIAŁ REALIZACJI

mgr inż. Robert Połom
Inżynier Budowy

Tel. 797-246-498
e-mail: r.polom@profbud.net

inż. Wojciech Skomra
Inżynier Budowy

Tel. 797-184-570
e-mail: wojciech.skomra@profbud.net

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: PROF-BUD Jarosław Bąk na potrzeby marketingu bezpośredniego wszystkich towarów PROF-BUD Jarosław Bąk oraz wszystkich innych celów wymienionych w punkcie 3 Klauzuli informacyjnej dla Klientów PROF-BUD Jarosław Bąk W zakresie marketingu bezpośredniego mieści się sporządzenie oferty netto i przesłanie jej na podany adres e-mail, kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów oferty, ustalenie danych adresowych w celu przesłania próbek handlowych.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.