Kontakt

BIURO

Izabela Bucholc-Jazy
Tel. 797 184 575, 52 562 14 68
e-mail: biuro@profbud.net

 

 

 

DZIAŁ OFERTOWANIA
I KOSZTORYSOWANIA

Elżbieta Kaczmarek
Tel. 502 284 970
e-mail: e.kaczmarek@profbud.net

 

 

DZIAŁ REALIZACJI

Mateusz Hiller
Tel. 797 184 570
e-mail: m.hiller@profbud.net

Michał Bąk 
Tel. 504 952 610
e-mail: m.bak@profbud.net

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: PROF-BUD Jarosław Bąk na potrzeby marketingu bezpośredniego wszystkich towarów PROF-BUD Jarosław Bąk oraz wszystkich innych celów wymienionych w punkcie 3 Klauzuli informacyjnej dla Klientów PROF-BUD Jarosław Bąk W zakresie marketingu bezpośredniego mieści się sporządzenie oferty netto i przesłanie jej na podany adres e-mail, kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów oferty, ustalenie danych adresowych w celu przesłania próbek handlowych.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.